Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2013

korfu
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamadda madda
korfu
8746 1b51
Reposted fromscorpix scorpix
korfu
korfu
6734 47c7
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viadobby dobby
korfu
-Pamiętasz ... - zaczynam.
 -Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— "Bez mojej zgody" Jodi Picoult
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viadobby dobby
korfu
Szczęścia można się nauczyć
Reposted fromitoweryou itoweryou viascorpix scorpix

June 25 2013

korfu
korfu
2515 638d
Reposted fromzapiski zapiski viaplotkara plotkara
korfu
A chciała kupić bilet, wyjechać na krótko, napisać list, okno otworzyć po burzy, wydeptać ścieżkę w lesie, nadziwić się mrówkom, zobaczyć jak od wiatru jezioro się mruży.
— Wisława Szymborska
Reposted fromteaholic teaholic viamefir mefir
korfu
Ona na to, iż lubi chłopców romantycznych, czułych, lecz jednocześnie twardych i mrocznych.
— Dorota Masłowska
Reposted fromstylte stylte viamefir mefir
korfu
9191 2ca3
Reposted fromladygrey ladygrey viaimchuckbasss imchuckbasss
korfu
Nie ma większej rzeźni niż pamięć
— Jastrun
Reposted frompoppyseed poppyseed viascorpix scorpix
korfu
4600 5eb8 500
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamalina malina
korfu
5853 3fc8 500
korfu
1079 8919
Reposted fromboolialetonic boolialetonic viamefir mefir
korfu
4487 3f25
Reposted fromplotkara plotkara viamefir mefir
korfu
- Jesteś szczęśliwa?
- Ja zawsze jestem szczęśliwa. Tylko nie zawsze o tym pamiętam. 
— Darek Foks, "Kebab Meister"
Reposted fromotella otella viamefir mefir
korfu
Nie wszystko musi zostać nazwane
Nie wszystko trzeba rozumieć
Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viamefir mefir
korfu
8299 93f8 500
korfu
Jak to jest mieć kogoś, kto Cię kocha?
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viacrystalll crystalll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...